OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL 2023

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura în spaţiile muzeale, la sediile unităţilor de învăţământ sau on-line:
 
 În Ploieşti:
 ·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219
 
I. Istoria altfel la muzeu – muzeograf Monica Cîrstea
 
·  Traian și Decebal
·  Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
·  24 ianuarie 1859 - Al. I. Cuza, domnitorul Principatelor Unite
·  Proclamarea Independenţei de stat a României - 9 ma 1877i
·  Marea Unire – 1 decembrie 1918
·  Regii României
·  Ploieștiul de altădată
·  Castele, palate și conace românești
·  Cum să devii cavaler (preșcolari)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români – muzeograf Ioana Constantin
 
·  Tradiții de iarnă la români
·  Sărbători de început de primăvară
-   „Doamne ajută cui sărută (Dragobete)
Și priește cui iubește!”
-   Mărțișorul, vestitorul primăverii
·  Tradiții şi obiceiuri de Paşte
·  Poveşti din lumea florilor
 
III. Primii paşi în tainele istoriei – referent Irina Voinescu
·  Ieri obiect indispensabil, azi doar piesă în muzeu  - atelier pentru clasele primare;
·  Banii, cum şi de ce au apărut – pentru clasele primare;
·  Evantaiul simbolul eleganţei – pentru clasele primare.
 
IV. Introducere în numismatică – muzeograf Claudiu Robe
·  Numismatica, ştiinţă auxiliară a istoriei
·  Moneda, simbol al suveranităţii unui stat
·  Istoria monedei naţionale a României
 
V. Artă şi tehnică – şef birou Amalia Nicoară
·  De la opaiţ la becul electric
·  De la foc la opaiţ
·  Să descoperim istoria poştalionului
·  Fibula, arta podoabelor de altădată
 
 
·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
 
I. Povestea timpului - începuturile orologeriei
·  De la cadranul solar la ceasul mecanic – lecţie tematică
·  Cadranul solar - strămoşul ceasornicelor – prezentare PowerPoint şi atelier practic
·  Nisiparniţa, din antichitate până în zilele noastre – prezentare PowerPoint şi atelier practic
 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
·  Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră – lecţie tematică
·  Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
·  Inspiraţie şi culoare – atelier practic
 
III. Ceasuri capodopere
·  Ceasul „Maria Antoaneta”, autor A. L. Breguet – prezentare PowerPoint
·  Ceasul „Le Roy 01”, autor Le Roy – prezentare PowerPoint
·  Ceasul „Henry Graves”, autor Patek Philippe – prezentare PowerPoint
 
IV. Mâini îndemânatice
·  Să ne confecţionăm singuri ornamente pentru brad – atelier practic
·  Mărţişorul - simbolul primăverii – atelier practic
·  Ceasul de hârtie – atelier de origami
 
·  Muzeul „I. L. Caragiale”,
str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
 
I. Caragiale, omul şi opera
·  Caragiale şi Junimea
·  Caragiale în oglinda timpului
·  Caragiale, contemporanul nostru – concurs de interpretare artistică a personajelor caragialiene, ediţia a XXV-a, 28-29 ianuarie 2023
 
II. Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
·  Povestea urmaşilor lui Caragiale
·  Caragiale, iubitor al naturii
·  Caragiale în ochii contemporanilor
 
III. Expoziţii acasă la... Nenea Iancu
·  Toamna, anotimpul roadelor bogate
·  Crăciunul, sărbătoarea Naşterii Domnului
·  Mama, primăvara mea!
·  Vin Floriile cu soare şi soarele cu Florii...
·  Eroii lui Caragiale
 
·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
 
I. Cuvinte şi necuvinte desenate
·  Poezia lui Nichita Stănescu în desen
·  Expoziţie cu recitarea desenelor
 
II. Universul copilăriei poetului în „Ploieşti natali”
·  Desene şi expoziţie cu tema „Îngerul blond şi ursuleţul lui” (preşcolari, şcoala primară)
 
 
·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
str. Toma Caragiu, nr. 10, tel. 0244/522914
 
I. Paul Constantinescu, necunoscut
·  Paul Constantinescu - profesorul
·  Paul Constantinescu - muzica de film şi scenă
·  Paul Constantinescu – caricaturi, autoportrete, desene
 
II. Iubim arta - ateliere de creaţie plastică
    (pictură pe diverse suporturi, decupaje, mozaic, lucrări cu material reciclabil)
·  Magia Crăciunului
·  Mărţişor meşteşugit la muzeu a poposit
·  Tradiţii şi obiceiuri pascale
·  Zâmbet de copil
·  Culorile verii
 
III. Povestea sunetelor
·  Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente... muzicale
·  Audiţii muzicale
 
 ·  Muzeul „Casă de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”,
str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
 
I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova
 
II. Tradiţii şi obiceiuri populare româneşti
 
III. Incursiune în viaţa târgoveţilor
 
IV. Copilăria, un joc fără sfârşit – ateliere de creaţie
 
V. Ploieştiul de ieri, Ploieştiul de azi
 
VI. Artă şi meşteşug
- Fiecare dintre aceste teme au cel puţin două module, în funcţie de alegerea cadrelor didactice.
 
 
În judeţ:
 
·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov,
Parcul Memorial "Constantin Stere", str. Dacia nr. 13, tel. 0244/344040
 
I. Istorie
 
·  Traian și Decebal
·  Comorile dacilor
·  Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor (Mircea cel Bătrân,
Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc.)
·  Arhitectura brâncovenească
·  24 ianuarie 1859 - Al. I. Cuza și Unirea Principatelor Române
·  9 mai - Ziua Europei (1950)
·  10 mai 1877 - Ziua Independenței de Stat a României
·  Marea Unire – 1 decembrie 1918
·  Regii României
·  Ploieștiul de ieri și de azi
·  Castele, palate și conace din România
·  Cum să devii cavaler
·  Pirații de ieri și de azi
·  Copilăria de-a lungul istoriei
·  Constantin Stere – viața și activitatea
·  Regimul comunist din România
·  Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
·  Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou,
Boboteaza, Sf. Ion)
·  Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii,
Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)
·  Povești din lumea florilor
·  Sărbătoarea Floriilor și Învierea
 
Temele cuprind prezentări PowerPoint şi ateliere practice (pictură, desen, realizarea de colaje, felicitări, mărţişoare sau alte obiecte), modelaj în plastilină/lut, jocuri. Activităţile practice pot fi adaptate la solicitarea cadrelor didactice.
 
 
·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
 
I. Gheorghe Grigore Cantacuzino „Nababul” – Istoria celor trei palate lăsate moştenire
·  Micul Trianon – Floreşti;
·  Palatul Cantacuzino din Buşteni;
·  Palatul Cantacuzino din Bucureşti.
 
II. Şerban Cantacuzino, promotor al oastei şi limbii române
·  Oastea Ţării Româneşti în timpul lui Şerban Cantacuzino;
·  Asediul Vienei (1683);
·  Biblia de la Bucureşti (1688), prima biblie în limba română.
 
III. Conacul „Pană Filipescu”, monument de arhitectură, patrimoniu cultural
·  Repere de arhitectură Cantacuzine şi Brâncovenească;
·  Familia Cantacuzino în arta plastică românească;
·  Curtea boierească în pragul celor mai importante sărbători creştine
(ateliere de pictură, activităţi de creaţie).
 
·  Muzeul „Crama 1777”,
Valea Călugărească, tel. 0244/235470
 
I. Numele nu stă degeaba pe om
·  Povestea numelui pe care îl porţi
 
II. Florile –zâmbetele pământului
·  Povestea florilor
 
III. Mai e Rai
·  Povestea plantelor de leac
 
IV. 7 – cifra desăvârşirii lumii şi împlinirii vremii
·  Povestea zilelor săptămânii
 
V. Lumea emoţiilor
·  Semnele simbol ale artei populare româneşti
 
VI. Vorbe de duh
·  Despre savoarea şi sensul vieţii în înţelepciunea populară românească
 
 ·  Muzeul „Casa Domnească”,
Brebu, tel. 0244/357731
 
I. Valori de arhitectură medievală din Ţara Românească, Patrimoniu Cultural European
·  Arhitectura epocii Matei Basarab (1632-1654) şi fondarea unei şcoli de arhitectură
cunoscută sub numele de „Şcoala Mateiană”;
·  Epoca Cantacuzină şi ctitoriile reprezentative ale acestora, laice şi religioase;
·  Voievodul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) şi apariţia Stilului Brâncovenesc de valoare universală, recunoscut UNESCO.
 
II. Renaşterea Culturală Brâncovenească
·  Epoca Tiparului şi principalele reforme aplicate;
·  Şcolile monastice şi bibliotecile înfiinţate în epoca brâncovenească;
·  Mitropolitul Antim Ivireanul şi tipăriturile în limba română.
 
III. Politica militară a voievozilor români din perioada secolului al XVII-lea
·  Epoca domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) şi incursiunile în Valahia
·  Armata din vremea domnitorului Matei Basarab (1632-1654): organizare, dotare şi
principalele bătălii;
·  Ecoul în Europa de răsărit a victoriilor obţinute de Matei Basarab (1632-1654), supranumit „Generalisim al întregului Orient”.
 
·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
 
I. Cezar Petrescu în oglinda timpului
·  Copilăria şi adolescenţa scriitorului
·  Începuturile cariei de scriitor
·  Cezar Petrescu între cele două războaie mondiale
 
II. Universul literar al lui Cezar Petrescu
·  Literatura pentru copii în opera lui Cezar Petrescu
·  Călătorie în lumea poveştilor – concurs de creaţie literară
·   „Nepoţii gornistului” – concurs de interpretare a personajelor
 
III. Cezar Petrescu – publicist şi grafician
·  Debutul în gazetărie
·  Cezar Petrescu şi revista „Hiena”
·  Cezar Petrescu în ipostaza de grafician – prezentarea lucrărilor de grafică ale scriitorului; Concurs de grafică - „Acasă la Cezar Petrescu”
 
 
·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Posteritatea lui Nicolae Iorga
Coordonator - muzeograf Claudia Giannotti
·  Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
·  Un profil de geniu
·  Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte
 
II. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX
Coordonator - muzeograf Mihaela Voicea – şef secţie
·  Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
·  Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
·  Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
 
·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861
 
I. Din tainele calendarului creştin ortodox român
·  Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
·  Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
·  Povestiri religioase pentru copii
Coordonatori - muzeograf Mihaela Voicea, şef secţie; muzeograf Claudia Giannotti.
 
·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie
·  Crestături în lemn
·  Ornamentică
·  Furcile de tors cu aripi
Coordonatori - muzeograf Mihaela Voicea, şef secţie; muzeograf Claudia Giannotti.
 
 
·  Muzeul „Conacul Bellu”
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr. 12, tel. 0244/271721
 
I. Momente de istorie locală
·  Şase milenii de istorie locală - Urlaţi
·  Istoria, cea mai frumoasă poveste - Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
·  Altfel de şcoală la muzeu – Istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX
 
II. Tradiţii la români
·  Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
·  Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
·  Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene
 
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
·  Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
·  Eroii noştri locali
·  Tabără de creaţie pentru o zi
 
Pentru:
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   12 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
§   12 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului;
§   10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul muzeului;
§   10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul beneficiarului;
 
Pentru:
- Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   12 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
§   12 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului;
§   6 lei/elev/modul + lecţie – la sediul muzeului;
§   10 lei/elev/modul + lecţie – la sediul beneficiarului;
Pentru:
- Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   10 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
§   10 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;
 
Pentru:
- Muzeul „Casa Domnească” Brebu;
- Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   8 lei/elev/modul + atelier – la sediul muzeului;
§   10 lei/elev/modul + atelier – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
- Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte;
- Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte;
- Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   8 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
§   8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
- Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   6 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
§   10 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;
 
Pentru:
- Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   6 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
§   8 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;
 
Pentru:
- Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi;
- Muzeul „Foişorul Bellu” Urlaţi.
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   5 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
§   8 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru:
- Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov,
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
§   5 lei /elev/modul – la sediul muzeului;
§   6 lei /elev/modul – la sediul beneficiarului;
 Solicitările se primesc oficial pe mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com
sau pe fax: 0244/522656;
0244/514437.

Link-uri utile