Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

Proiect expoziţional - „Un cuvânt, o provocare - LIBERTATE”

Dragii noștri, având în vedere perioada prin care trecem, am lansat cu ceva timp în urmă provocări cu teme diverse elevilor ploieșteni pentru a păstra vie legătură dintre muzeu și școală. Modalitatea de a fi aproape unii cu alții, au fost mesajele scrise. Persoanele de legătură dintre muzeu și elevi au fost profesorii care au răspuns cu drag inițiativei noastre.
Acum a venit rândul elevilor de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva”, Ploiești, colaboratorii noștri dragi. De-a lungul anilor elevii colegiului mai sus menționat, prin expozițiile organizate în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologice Prahova, ne-au bucurat atât vizual, cât și sufletește.   Provocarea lansată tinerilor artiști a fost cuvântul „libertate”. De la mesaje scrise, la mesaje pictate! E propria lor formă de manifestare.  Proiectul expozițional organizat online, vă propune să explorați vizual semnificația cuvântului „libertate” așa cum este perceput de mintea și sufletul copiilor.  Creațiile celor 91 de tineri ai claselor a V-a B, a VI-a B, a VII-a B, a IX-a B, a IX-a C, a X-a B, a X-a C și a XI-a B realizate în diferite tehnici ale artei plastice, prin subiectele alese și paleta cromatică exprimă gingășie, speranță, încredere, forță și entuziasm.
Acum a venit rândul elevilor de la Colegiul de Artă Carmen Sylva”, Ploiești, colaboratorii noștri dragi. De-a lungul anilor elevii colegiului mai sus menționat, prin expozițiile organizate în colaborare cu Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologice Prahova, ne-au bucurat atât vizual, cât și sufletește.
Provocarea lansată tinerilor artiști a fost cuvântul libertate”. De la mesaje scrise, la mesaje pictate! E propria lor formă de manifestare.
Proiectul expozițional organizat online, vă propune să explorați vizual semnificația cuvântului libertate” așa cum este perceput de mintea și sufletul copiilor, accesând linkul https://www.youtube.com/watch?v=vjdlk3WNO5k&t=12s
Creațiile celor 91 de tineri ai claselor a V-a B, a VI-a B, a VII-a B, a IX-a B, a IX-a C, a X-a B, a X-a C și a XI-a B realizate în diferite tehnici ale artei plastice, prin subiectele alese și paleta cromatică exprimă gingășie, speranță, încredere, forță și entuziasm.
Tinerii artiști, au fost vegheați de dascălii lor: Liliana Marin, Rita Bădulescu, Camelia Profirescu, Adriana Brăileanu, Cristina Galai, Lavinia Răican și Mădălina Gheorghe Tănase.
 
Mulțumim tuturor pentru frumoasa colaborare!
Muzeograf Monica Cîrstea

 

 

   

„Un penel în panoplia Războiului pentru Reîntregire” - Nicolae Mantu

   La începutul anului 1917, pe frontul din Moldova se aflau numeroși artiști - pictori și sculptori, fie voluntari, fie mobilizaţi în cadrul armatei române. Mulţi dintre aceștia foloseau scurtele momente de răgaz pentru a realiza schiţele necesare elaborării unor viitoare lucrări – crochiuri cu  scene de luptă sau portrete ale camarazilor. Debutul unei activităţi artistice organizate îl constituie, în mai 1917, memoriul adresat de pictorii Costin Petrescu și Emilian Lăzărescu, ofiţeri în rezervă, generalului Constantin Prezan - șeful Marelui Cartier General. În memoriu se cerea mobilizarea unui grup de artiști plastici ce urma să fie integrat unor unităţi combatante și repartizat în primele linii ale frontului. Participarea directă a artiștilor la desfășurarea luptelor ar fi avut ca rezultat o serie de lucrări dedicate eroismului armatei române, iar din ansamblul creaţiei lor se urmărea constituirea unui patrimoniu - nucleu al unei viitoare expoziţii itinerante și al unui muzeu militar naţional. Organismul, atașat Marelui Cartier General, Secția a III-a Adju­tantură, a fost înfiinţat prin Ordinul Circular Nr. 9.400 din 23 iunie 1917 semnat de generalul Constantin Prezan și, ca urmare a propunerilor făcute de Costin Petrescu și Constantin Artachino, profesori ai Școlii de Belle-Arte din București, au fost aleși 35 de artiști plastici. Din grupul de artiști făceau parte pictorii Camil Ressu, Ștefan Dimitrescu, Ion Theodorescu-Sion, Aurel Băeșu, Nicolae Dărăscu, Petre Bulgăraș precum și sculptorii Ion Jalea, Corneliu Medrea, Oscar Han, Dumitru Măţăuanu, Alexandru Severin. Conștienţi de importanţa demersului lor artistic, ei au solicitat - act de patriotism și demnitate - ca munca lor să nu fie remunerată, iar sumele rezultate din încasările expoziţiilor viitoare să fie donate răniţilor și urmașilor celor căzuţi în război. Sosiţi pe front în iunie 1917, artiștii, asimilaţi gradului de locotenent, au luat parte la eroicele bătălii de la Mărăști, Mărășești și Oituz.
   Printre plasticienii mobilizaţi pe front s-a aflat și pictorul Nicolae Mantu (1871-1957).
 
  
   Dedicat graficii publicistice, Nicolae Mantu a fost o prezenţă constantă în paginile unora din cele mai importante publicaţii ale vremii - “Adevărul”, “Dimineaţa”, “Patriotul”, “Moftul român”, “Moș Teacă”, “Furnica”, unde s-a făcut remarcat prin numeroase caricaturi și desene satirice cu tentă socială și politică. Debutul expoziţional în pictură a avut loc în anul 1911, pe simezele Societăţii “Tinerimea artistică, după care, timp de decenii a participat - în Galaţi și București - la numeroase expoziţii personale sau de grup, repere semnificative ale unei prodigioase activităţi pusă în slujba artei românești. Reporter de război în perioada primei conflagraţii mondiale, a deţinut rubrica “Războiul Ilustrat” publicată în ziarul “România”, organ de presă al Armatei ce apărea la Iași sub conducerea lui Mihail Sadoveanu. Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova deţine în patrimoniu două lucrări realizate de Nicolae Mantu pe front, în vara anului 1917. Cele două compoziţii, grafică de șevalet, au fost cumpărate de Comisia de achiziţii a muzeului prin procesul-verbal nr. 26 din 28 noiembrie 1965 și au intrat în patrimoniul instituţiei în același an, pe data de 9 decembrie. Comisia de specialitate, condusă de profesorul Nicolae Simache, evalua desenele la o valoare totală de 300 de lei și aprecia, ca argument al achiziţionării, “valoarea lor documentară deosebită”. Originalitatea și provenienţa lucrărilor sunt certe - ofertantul, H. Melidoneanu, pensionar din București,  strada Anastase Panu  numărul 36  Raionul Tudor Vladimirescu (în prezent Sectorul 4) participase la Primul Război Mondial în calitate de corespondent de război atașat Marelui Stat Major.
 
 
   Primul desen, intitulat “Infanteriști în așteptarea atacului germanilor”, executat în tuș negru, cu peniţă și pensulă pe carton, are dimensiunile de 301/470 mm. și este semnat și datat în dreapta jos, cu tuș negru “N. Mantu 1917”. Compoziţia, realizată pe orizontală, reprezintă o scenă de luptă cu un grup de nouă soldaţi și un ofiţer adăpostiţi în spatele unei coline în întâmpinarea atacului inamic. În stânga, în plan depărtat, este sugerată prin mici hașuri o coloană de militari germani ce se desfășoară ameninţător spre aliniamentul de luptă al ostașilor români.
 
 
   Al doilea desen, denumit “Atac la baionetă realizat în tuș negru, cu peniţă și pensulă pe carton, cu dimensiunile de 303/462 mm. este semnat și datat în dreapta jos, cu tuș negru “Mantu 1917”. Compoziţia, o scenă de luptă, este dispusă pe orizontală și prezintă un atac al infanteriștilor români, conduși de un ofiţer. Soldaţii români, surprinși în mișcare, într-o atitudine eroică, atacă o tranșee cu militari germani care se predau sau încearcă să fugă.
   Desenele, de o mare forţă evocatoare, prezintă toate datele unor lucrări  grafice cu valoare istorică și documentară. Ambele compoziţii se remarcă prin dinamica și expresivitatea personajelor - calmul și hotărârea soldaţilor români de a-și apăra poziţiile contrastează vizibil cu frica și disperarea militarilor germani copleșiţi de atacul la baionetă al infanteriștilor noștri. Acurateţea detaliilor compoziţionale, eleganţa desenului, realizat cu o linie sigură și o valoraţie în hașuri și laviuri închise, contrastante, pe  zonele de umbră, ne dezvăluie un grafician de excepţie peste care, un deceniu de activitate ca ilustrator în publicistică nu avea cum să nu își pună amprenta. Pictor și grafician cu multiple posibilităţi de expresie plastică, Nicolae Mantu a urmat în întreaga carieră, cu talent și sinceritate, un singur crez artistic: “Să fii cinstit faţă de tine însuţi, cinstit faţă de semenii tăi, cinstit faţă de muncă și mai ales cinstit faţă de artă. Pentru că onestitatea artistică este cel mai preţios bun în artă.
 
Muzeograf
Sorin Lungu
   

Filmul de prezentare al Muzeului "Foişorul Bellu" Urlaţi

Vă invităm să vizionaţi filmul de prezentare al Muzeului "Foişorul Bellu" Urlaţi, accesând linkul https://www.youtube.com/watch?v=JbZ0djrwtMQ  Vizionare plăcută!

 

Vă invităm să vizionaţi filmul de prezentare al Muzeului "Foişorul Bellu" Urlaţi, accesând linkul https://www.youtube.com/watch?v=JbZ0djrwtMQ

Vizionare plăcută!

   

Limbajul cosmic al icoanelor pe sticlă

 
  În această săptămână de mare încărcătură spirituală ne reamintim cu drag de expoziția temporară itinerantă „Limbajul cosmic al icoanelor pe sticlă”, accesând linkul https://youtu.be/3wXt3WbrHEk
  Proiect expozițional organizat în colaborare cu profesorii îndrumători Liliana Marin, Adriana Brăileanu, Iulia Ignat și elevii clasei a X-a B de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești.
  Tinerii artiști au zugrăvit in manieră proprie acest gen de artă populară românească.
  Vă mulțumim!
  Muzeograf, Monica Cîrstea
   

Speranță și Lumină de Paște!

#staiacasa pentru Speranță și Lumină de Paște! este îndemnul elevilor claselor a VI-a B și a VI-a C de la Colegiul Național Ion Luca Caragiale Ploiești.
Dragii noștri, ne aflăm în Săptămâna Mare, momentul culminant al călătoriei noastre spirituale a cărei destinație este Paștele, „Soare” între celelalte sărbători.
Trăirea tainică a Învierii lui Hristos este un eveniment în care fiecare dintre noi, credincioșii, păstrăm o zestre de tradiții populare și obiceiuri transmise și în același timp adaptate timpurilor noastre. De Paște ne dorim să fim împreună pentru a deveni un tot al acestei sărbători a vieții, a luminii și a fericirii.
Anul acesta, tot ce ne dorim mai mult de Paște este să ne știm rudele și prietenii sănătoși. Vom sărbători Paștele acasă pentru că ne simțim responsabili să luptăm împotriva răspândirii coronavirusului (COVID-19).
Coordonați de doamnele profesoare Ileana Georgescu și Loredana Țaga, tinerii noștri au desfășurat prin intermediul platformelor de comunicare online, proiectul educațional extracurricular „Speranță și Lumină de Paște”.
Provocarea a venit din partea Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova lansând elevilor îndemnul de a căuta cât mai multe tradiții și obiceiuri de Paște, regăsite în operele scriitorilor români.
Proiectul educațional s-a desfășurat în perioada 3 - 12 aprilie 2020, iar tema, scopul și obiectivele propuse de muzeul nostru au fost prezentate de doamnele profesoare prin intermediul aplicațiilor online Google Classroom și WhatsApp, facilitând comunicarea cu elevii și muzeul nostru.
Vă invităm să vizionați lucrările acestor tineri cu aptitudini artistice, ce au decis să-și prezinte activitățile creatoare folosind arta scrisului de mână, arta pirogravurii, a picturii, a desenului dovedind un real rafinament estetic, accesând linkul https://www.youtube.com/watch?v=cmCsRRtwx2U Ei au găsit în paginile web, texte literare de inspiraţie religioasă care prezintă sărbătoarea Paştelui. Totodată, dublat de un talent literar, vă prezentăm creațiile unor elevi minunați ce au transpus în versuri bucuria Învierii lui Hristos.
Le mulțumim elevilor și doamnelor profesoare pentru această inedită și însuflețită colaborare!
Dumneavoastră, dragi prieteni vă dorim sănătate și mântuire, pace și bucurie! Paște fericit!

Text de Ioana Constantin, muzeograf și organizatorul proiectului educațional.

   

PAŞTE FERICIT!

   

ANUNŢ

   

Încondeiatul ouălelor din zona Munteniei

Sărbătoarea Învierii lui Hristos este cea mai mare sărbătoare a creştinilor ortodocşi. Sărbătoarea luminii şi a bucuriei, Paştele şi-a păstrat semnificaţia, fiind un moment de linişte sufletească şi de apropiere de familie. Oul vopsit sau încondeiat, cozonacul, pasca, mielul şi slujba de Înviere reprezintă tradiţii şi simboluri ale poporului român.
În fondul de carte al Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova se află „Colecţia de ouă încondeiate din diferite judeţe”, autor Maria I. Panaitescu. Tipărită la Casa Şcoalelor, la propunerea lui Spiru Haret, documentul constituie un mijloc deosebit de util pentru înţelegerea acestei arte.
Mai toate popoarele creştine obişnuiesc să înroşească ouăle şi să le încondeieze cu diferite motive împrumutate de la unelte, plante, animale, insecte.
În România s-a folosit şi se foloseşte cel mai adesea procedeul colorării simple, dar şi cel al scrierii cu ceară, al încodeierii. Bogăţia de motive, cu un conţinut în care se reflectă din plin lumea şi mediul înconjurător, asigură acestui gen de artă un autentic caracter popular şi totodată realist. Pentru zona Prahovei autoarea a identificat trei modele: colţul porcului, frunza căpşunei şi floarea de muşeţel.


În lucrarea de faţă regăsim tipare care pot sta la baza modelelor de dantelă, broderie, galoane sau alte cusături ale artei noastre populare pe care vă invităm să le vizionaţi accesând linkul https://www.youtube.com/watch?v=_2mJRzTxXiQ&t=1s
Motivaţia principală a autoarei este simplă: să folosim în arta noastră populară motivele româneşti, fără a mai apela la cele străine.
Șef Birou Istorie, Amalia Nicoară
   

Cărţi poştale - Sărbătoarea Paştelui la începutul secolului XX

#staiacasă  #de Paste putem să aducem o bucurie celor dragi # comunică 

Cartea poştală reprezintă acea bucată de carton, ilustrată sau nu, care poartă de la un corespondent la altul gânduri, sentimente.
De-a lungul timpului cartea poştală a fost modalitatea simplă, rapidă şi fără costuri mari prin intermediul căreia se comunica în scris. Astăzi gestul nu ne mai este comun, alterat în mod clar de accesul la tehnologie.
Vă invităm să admiraţi câteva din cărţile poştale existente în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, accesând  linkul  https://www.youtube.com/watch?v=jflIDG1Nw38. Acestea au avut succes în anii care au precedat Marele Război, mai ales în rândul tinerelor fete visătoare şi romantice.
Colecţia de carte poştală, care are ca ilustraţie tema pascală a preocupat edituri din Bucureşti, Austria şi Franţa: M M Vienne, Şaraga, Elias M Cohen, Fortuna, EAS.

Amalia Nicoară - şef Birou Istorie

   

Filmul de prezentare al Muzeului "Conacul Bellu" Urlaţi

Vă invităm să vizionaţi filmul de prezentare al Muzeului "Conacul Bellu" Urlaţi, accesând linkulhttps://www.youtube.com/watch?v=te_uQzgpZJQ. Vizionare plăcută!

 

Vă invităm să vizionaţi filmul de prezentare al Muzeului "Conacul Bellu" Urlaţi, accesând linkul https://www.youtube.com/watch?v=te_uQzgpZJQ.
 
Vizionare plăcută!
   

Pagina 6 din 67