Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova
înfiinţat în anul 1955 prin strădania ctitorului muzeelor prahovene, prof. Nicolae Simache, este astăzi o prestigioasă instituţie de cultură, care prin cele 17 secţii muzeale deschise publicului, valorifică expoziţional, ştiinţific şi cultural-educativ, creaţii materiale şi spirituale din patrimoniul prahovean, naţional şi universal.

"Muzeul trebuie sa fie o şcoala de istorie a gustului - şi, mai mult - trebuie sa fie nu numai la dispozitia oricui, dar sa întinda mâna catre oricine, pentru a-l atrage, a-l retine cât poate mai mult."

SIMPOZIONUL NAŢIONAL "TIMPUL ŞI OMUL" - EDIŢIA XX

Muzeul Ceasului „Nicolae Simache” Ploiești, secţie a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, organizează, în perioada 1-2 noiembrie 2018, a XX-a ediție a Simpozionul Național „TIMPUL ȘI OMUL”.

Deschiderea oficială va avea loc joi, 1 noiembrie 2018, de la ora 11.00, la sediul Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova din Ploiești, str. Toma Caragiu nr. 10.
La această manifestare anuală, participă peste 50 de invitați din țară, specialiști din muzee, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, colecționari și pasionați de orologerie, restauratori în domeniu.
Temele dezbătute în cadrul simpozionului, structurate pe două secțiuni, organizate la sediul Muzeului Ceasului „Nicolae Simache” din Ploiești, str. Nicolae Simache nr. 1, sunt:
Definirea timpului în concepte filozofice, ştiinţifice, religioase, artistice şi literare; Percepția timpului în lumea satului românesc; Oameni care au marcat timpul - Personalități; Evoluția și istoria orologeriei în plan universal și național; Invenții și inventatori celebri de ceasuri; Asimilarea şi evoluţia orologeriei în România, în diferite perioade istorice; Automate muzicale în patrimoniul muzeal naţional și mondial; Restaurarea ceasurilor și a cutiilor muzicale.
   

EVOCARE

Sub egida programului național „România, 100 de ani”, Muzeul „Casa Domnească” Brebu, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită joi, 25 octombrie 2018, începând cu ora 14.00, să paricipaţi la evocarea „Ziua Armatei Române – simbol al păstrării independenței și suveranității naționale”, eveniment dedicat omagierii ostașilor români pentru eroismul şi jertfele prin care, de-a lungul vremii, şi-au îngemănat faptele de arme cu soarta neamului românesc, îndeplinind nobila misiune de apărare a unităţii naţionale şi a integrităţii teritoriale.

   

EXPOZIŢIE TEMPORARĂ

Sub egida Programului Naţional „România 100 de ani” şi a Zilei Armatei Române, Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită joi, 25 octombrie 2018, de la ora 11.00, la vernisajul expoziției temporare „Ferdinand I – Întregitorul de neam și țară”, care va avea loc la sediul Muzeului de Artă Religioasă din Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 1.


Expoziția aduce în atenția publicului un bogat patrimoniu din perioada Primului Război Mondial și a Marii Uniri: medalii și decorații, arme, cărți originale dedicate familiei regale de la acea vreme, articole din Ziarul „Neamul Românesc”, obiecte de artă decorativă.
Vă așteptăm să retrăim acel moment înălțător când țara noastră, România Mare, a strâns laolaltă românii din toate provinciile sale, datorită luptei neobosite și eroice a ostașilor români.

   

RECITAL INSTRUMENTAL EXTRAORDINAR

Continuând o frumoasă tradiție, duminică, 21 octombrie 2018, începând cu ora 11.00, la Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploiești, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, va avea loc primul recital instrumental din actuala stagiune, organizat împreună cu prestigioasa Fundație Culturală „Remember Enescu”, a cărei președinte este eminenta profesoară de vioară Mihaela Tomescu.
 
 
Își dau concursul elevi de la Colegiul de Muzică „George Enescu” din București și de la Colegiul de Artă „Carmen Sylva” din Ploiești, laureați ai unor importante olimpiade și concursuri naționale de interpretare muzicală: Anastasia Gheorghe, Sabina Ițcuș, Ioana Andreescu, Teona Zaharia, Petre David, Ana Raicu, Vlad Picioruș, Egizia Soare, Petre Daria, Valentin Simion, Daniel Dumitrașcu.
Tinerii muzicieni vor fi acompaniați la pian de prof. Andreea Csibi, prof. Oana Malitza, prof. Doina Boboacă și prof. Anca Borcea.
Coordonarea, organizarea și prezentarea evenimentului: prof. Mihaela Tomescu și prof. dr. Al. I. Bădulescu.

   

SERATĂ MUZEALĂ

Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, vă invită joi, 11 octombrie 2018, începând cu ora 17.00, la serata muzeală în cadrul căreia veți avea prilejul să vă bucurați de un recital instrumental de excepție. Înconjurat de culorile calde ale toamnei, într-un cadru ce evocă atmosfera socolului al XIX-lea, publicul meloman va fi purtat în lumea muzicii de elevi de la Școala de Arte nr. 2 București, coordonați de prof. Petre Ștefănescu.
Intrarea la eveniment este gratuită.

   

EXPOZIŢIA LUNII OCTOMBRIE - 2018

Sub egida Anului European al Patrimoniului, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova invită iubitorii istoriei dreptului românesc şi ai cărţii vechi la vernisajul expoziţiei lunii octombrie: ,,Bicentenarul Codului Caragea (1818-2018)”, care va avea loc vineri, 5 octombrie, ora 11.00 la sediul din Ploieşti, strada Toma Caragiu, nr. 10.

Expoziţia prezintă publicului, în premieră, opera juridică principală, a controversatului domnitor fanariot al Ţării Româneşti, Ioan Gheorghe Caragea (1812-1818), de la a cărei intrare în vigoare s-au împlinit 200 de ani. Importantă operă juridică a epocii, ,,Legiuirea Caragea”, cu toate neajunsurile sale, a reprezentat o etapă necesară şi obligatorie a evoluţiei legislaţiei româneşti spre modernitate. Ea a fost în vigoare până la promulgarea Codului Civil, în anul 1865.
Lucrările expuse, de o deosebită valoare, fac parte din bogatul patrimoniu al Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.
 
Muzeograf Doru Mareş

   

5 octombrie - Ziua Internaţională a Educaţiei

În Anul Centenarului Marii Uniri, sub egida programului național „România 100 de ani”, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale din județ vă invită să participați vineri, 5 octombrie 2018, la manifestările culturale menite să celebreze Ziua Internațională a Educației. Prin evenimentele organizate, instituția noastră își afirmă încă o dată misiunea de a educa, rolul său de călăuză pe drumul cunoașterii și învățării pentru publicul de toate vârstele.

 
    Muzeul „Conacul Pană Filipescu”
Comuna Filipeştii de Târg, jud. Prahova
Ora 9.30 - Matineu muzeal:
„Interacţiunea dintre şcoală şi muzeu.
Educaţia prin muzică“
- Recital vocal instrumental susţinut de
clasa de pian şi canto Ana Maria Ilinca - Filipeştii de Pădure
 
  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”
Ploieşti, str. Nichita Stănescu nr. 1
Ora 11.00 - Matineu muzeal:
„Lecţia despre ... cuvânt“
- Participă elevi ai Liceului „Grigore Tocilescu” Mizil
 
  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga
Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 1-3
Ora 11.00 - Ziua Educaţiei la Colegiul „Ferdinand I” Măneciu
Strada Tabla Buţii nr. 5, Măneciu-Ungureni 107365
„Şcoala de ieri - Şcoala de azi”
 
  Muzeul „Casa Domnească”
Comuna Brebu, jud. Prahova
Ora 11.00 - Matineu muzeal:
„Învăţământul primar din perioada domnitorului
Alexandru Ioan Cuza”
- Participă elevi de la: Şcoala „Matei Basarab“ Brebu
Şcoala Gimnazială Centrală Câmpina

 

   

OFERTA CULTURAL-EDUCATIVĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, cât şi la sediile unităţilor de învăţământ:
 
În Ploieşti:
 
·  Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova,
str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514 437; 0244/522 656; 0745 366 219
 
I. Istorie locală şi naţională
 
- Traian și Decebal
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul)
- Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Principatelor Unite
- Tripla semnificație a zilei de 9 mai
(Ziua Independenței de stat a României, Ziua Europei, Ziua Victoriei)
- Marea Unire – 1 decembrie 1918
- Regii României
- Ploieștiul de altădată
- Boieri și țărani în lumea românească
- Castele, palate și conace românești
- Cum să devii cavaler
- Prezenţe florale şi vegetale în cărţi poştale de la începutul secolului XX
- Monumente de for public şi de arhitectură ale oraşului Ploieşti:
Statuia Libertăţii, Monumentul Vânătorilor
- Rolul publicisticii în Marele Război
- Organizarea armatei române în Marele Război
- Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională:
arh. Alexandru Zagoriţ, medic Gh. D. Popescu, căpitan Ştefan Curculescu.
- Introducere în numismatică
-   Numismatica, știință auxiliară a istoriei
-   Moneda, simbol al suveranității unui stat
-   Istoria monedei naționale a României
- Artă şi tehnică
-   De la opaiţ la becul electric
- Momente de răscruce ale istoriei:
-   „Biblia de la Bucureşti şi importanţa ei”
-   „Drumul spre Marea Unire”
-   „1918 – prăbuşirea marilor imperii şi apariţia noilor state naţionale”
-   „Realizarea Marii Uniri”
-   „Cine a fost Ion Mihalache”
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
 
-   Tradiții de iarnă la români
- Pledoarie pentru colind
- Ciuboțica lui Moș Nicolae
- Podoabe pentru bradul de Crăciun
-   Sărbători de început de primăvară
- „Doamne ajută cui sărută (Dragobete) Și priește cui iubește!”
- Mărțișorul, vestitorul primăverii
-   Tradiții și obiceiuri de Paște
- Sărbătoarea Floriilor
- Sfântul Paște - Învierea
 
·  Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
 
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
- Primele instrumente de măsurat timpul - De la ceasul natural la cadranul solar
- Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
- Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor
 
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
- Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
- Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
- Inspiraţie şi culoare – aplicaţie
 
III. Ceasuri de personalităţi istorice
- Personalităţi ale Unirii din 1859
- Ceasurile Independenţei
- Personalităţi ale Marii Uniri
 
·  Muzeul „I. L. Caragiale”,
str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
 
I. Caragiale, omul şi opera
- Caragiale şi Junimea
- Caragiale, iubitor al naturii
- Procesul Caragiale-Caion
 
II. Eroii lui Caragiale
- Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
- Caragiale în oglinda timpului
- Minunata lume a copilăriei
 
III. Caragiale, contemporanul nostru
- Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
- Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
- Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale

  

·  Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
 
I. Ploieşti – viaţa muzicală
- Muzica în viaţa şcolii
- Formaţii corale reprezentative
- George Enescu la Ploieşti
 
II. Paul Constantinescu, necunoscut
- Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
- Paul Constantinescu şi muzica religioasă
- Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
 
III. Povestea sunetelor
- Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale
- Domul Do şi domnişoara La
- Audiţii muzicale
 
·  Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
 
I. Povestiri despre Nichita
- Copilul Nichita
- Omul Nichita Stănescu
- Poetul Nichita Stănescu
 
II. Aici s-a născut „Îngerul Blond”
- Ploieştiul lui Nichita
- Acasă la Nichita Stănescu
- Copilărie la Nichita
 
III. Poetul, ca şi soldatul...
- Universul poeziei nichitiene
- Vin perşii, mamă
- Versuri şi muzică
 
·  Muzeul „Casa de Târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”,
str. Democraţiei, nr.2, tel. 0244/529439
 
I. Viaţa cotidiană din secolele XVIII-XIX în Prahova
- Incursiune în viaţa târgoveţilor
- Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
- Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
 
II. Tradiţii, obiceiuri şi meşteşuguri populare româneşti
- Descoperim meşteşugurile de altădată
- Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
- Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
 
III. Muzeul – reper în educaţia elevilor
- Cunoaşterea, observarea şi manipularea obiectelor de patrimoniu
- Artă şi meşteşug
- Imagine şi culoare
 
 
În judeţ:
 
·  Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”
Bucov, tel. 0244/344040
 
I. Istorie
- Traian şi Decebal
- Figuri de domnitori care au marcat istoria românilor:
(Mircea cel Bătrân, Iancu de Hunedoara,Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul etc.)
- 24 ianuarie 1859 - Al. I. Cuza și Unirea Principatelor Române
- Tripla semnificație a zilei de 9 Mai
- Marea Unire – 1 decembrie 1918
- Regii României
- Comorile dacilor
- Ploieștiul de ieri și de azi
- Castele, palate și conace din România
- Cum să devii cavaler
- Pirații de ieri și de azi
- Copilăria de-a lungul istoriei
- Constantin Stere – viața și activitatea
- Regimul comunist din România
- Popoare de ieri (dacii, romanii, grecii, slavii, turcii, galii)
 
II. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Tradiții de iarnă la români (Sf. Andrei, Sf. Nicolae, Sf. Ignatius, Crăciunul, Anul Nou, Boboteaza, Sf. Ion)
- Sărbători de primăvară în tradiția populară (Dragobetele, Mărţişorul, Babele, Mucenicii, Alexie – omul lui Dumnezeu, Buna Vestire)
- Povești din lumea florilor
- Sărbătoarea Floriilor și Sfântul Paște
 
·  Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
 
I. Cantacuzinii, promotori ai culturii
- Şerban Cantacuzino (1678-1688) şi „Restauraţia culturală”
- Patrimoniul brâncovenesc pe înţelesul tuturor
- Constantin Brâncoveanu (1688-1714), creatorul primului stil arhitectural autentic românesc
 
II. Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
- Ctitoriile Cantacuzinilor. Între laic şi ecleziastic
- Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul Mănăstirii Sinaia
- Pârvu Mutu Zugravul, pictorul Cantacuzinilor şi Brâncovenilor
 
III. Conacul „Pană Filipescu”, un patrimoniu regăsit
- Conacul în viziunea micilor restauratori (ateliere de pictură şi desen)
- Meşteşuguri la Curtea boierească
- Castele, cetăţi şi palate din România
 
·  Muzeul „Casa Domnească”,
Brebu, tel. 0244/357731
 
I. Domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) – valenţe europene
- Erudiția domnitorului Constantin Brâncoveanu și arborele genealogic al acestuia
- Dezvoltarea pe plan economic-social-militar și cultural a Țării Românești în perioada domniei
- Raporturile de politică externă cu Imperiul Habsburgic și consecințele pe plan diplomatic intern și extern
 
II. 1 Decembrie 1918 – Unirea poporului român după prima conflagraţie mondială
- Discursuri istorice despre unirea Basarabiei, Bucovinei şi Transilvaniei cu „Patria Mamă”
- 1/14 decembrie 1918, Declaraţia de la Alba-Iulia înmânată Regelui Ferdinand I şi promulgarea decretului oficial al Unirii la data de 11/24 decembrie 1918
- Recunoaşterea unirii provinciilor române, de către Marile Puteri, la Congresul de Pace de la Paris, deschis la data de 18 ianuarie 1919.
III. Domnitorul Matei Basarb (1632 – 1654) şi reformele aplicate în perioada domniei
- Reformele economice și rezultatele acestora; exploatarea zăcămintelor de la Baia de Fier și Baia de Aramă
- Dezvoltarea mijloacelor militare, respectiv înzestrarea armatei și plata seimenilor
- Apariția tiparniței medievale, introducerea limbii române și transformarea unor mânăstiri domnești în așezăminte de cultură și artă
 
IV. Valori de arhitectură medievală din Ţara Românească, Patrimoniu Cultural European
- Arhitectura epocii Matei Basarab (1632-1654) și fondarea unei școli de arhitectură cunoscută sub numele de Școala Mateiană
- Epoca Cantacuzină și ctitoriile reprezentative ale acestora, laice și religioase
- Voievodul Constantin Brâncoveanu (1688-1714) și apariția Stilului Brâncovenesc de valoare universală – UNESCO.
 
·  Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
 
I. Pe urmele marelui scriitor, Cezar Petrescu
- Lumea poveştilor lui Cezar Petrescu
- Personaje îndrăgite din poveşti
- De ce să citesc?
- Colorează, desenează, măşti frumoase realizează!
 
II. Să fim prieteni
- Copil ca tine sunt şi eu
- Suflet de copil
- Bucuriile copilăriei
- O lume de vis... la final de an
 
III. Scriitori români în oglinda timpului
- Să-l descoperim pe Cezar Petrescu
- Exploratori în lumea cărţilor
- Cartea - comoară pentru suflet
- Cărţile copilăriei
 
·  Muzeul Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Posteritatea lui Nicolae Iorga
- Nicolae Iorga la Vălenii de Munte
- Un profil de geniu
- Ziarul „Neamul Românesc” la Vălenii de Munte
 
II. Universitaea Populară de Vară
- Trecut şi viitor
- Casa Regală la Cursurile de vară
- Prelegeri la Vălenii de Munte de Nicolae Iorga
 
III. Anul 1918 în istoria României
- Rolul lui Nicolae Iorga în pregătirea Marii Uniri
- Marile bătălii ale Primului Război Mondial
- Anul 1918 în paginile ziarului „Neamul Românesc”
 
·  Muzeul de Artă Religioasă „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel. 0244/280861
 
I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească la început de secol XX
- Ziarul „Neamul românesc”, reper al presei româneşti, sub conducerea lui Nicolae Iorga
- Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
- Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
 
II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice
- Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei Monumentelor Istorice
între anii 1930-1936
- Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice,
publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga
- Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice
 
III. Din tainele calendarului creştin ortodox român
- Scurt istoric al calendarului creştin ortodox
- Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
- Povestiri religioase pentru copii
·  Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului,
Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, tel. 0244/280861
 
I. Furcile de tors din colecţia Muzeului de Etnografie
- Crestături în lemn
- Ornamentică
- Furcile de tors cu aripi
 
II. Icoană pe sticlă (atelier)
- Izvodul: Pregătirea suportului
- Teme iconografice
- Icoana din Ţara Făgăraşului
 
III. Fierăritul la Vălenii de Munte
- Metalurgia fierului
- Importanţa meşteşugului
- Atelierul de fierărie
 
·  Muzeul „Crama 1777”,
Valea Călugărească, tel. 0244/235470
 
I. Povestea culorilor
- Culorile cerului şi ale pământului:
- Culorile curcubeului
- Culorile anotimpurilor
 
II. Povestea sărbătorilor
- Sărbători împărăteşti
- Sărbători naţionale
- Sărbători populare
- Sărbători religioase.
 
III. Povestea hainelor de sărbătoare
- Limbajul culorilor
- Semnificaţia modelelor
- Povestea brâului
 
 
·  Muzeul „Conacul Bellu”
Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721
 
I. Momente de istorie locală
- Şase milenii de istorie locală - Urlaţi
- Istoria, cea mai frumoasă poveste - Constantin Brâncoveanu, domn cu moşie la Urlaţi
- Altfel de şcoală la muzeu – istoria artei fotografice în România şi Europa, sec. XIX
 
II. Tradiţii la români
- Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
- Sărbători Pascale – tradiţii şi obiceiuri
- Târguri din „moşi, strămoşi” pe meleaguri urlăţene
 
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
- Muzeul – Poartă a trecutului pentru prezent şi viitor
- Eroii noştri locali
- Tabără de creaţie pentru o zi
 
Pentru muzeele:
- Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti;
- Muzeul „Ceasului „Nicolae Simache” Ploieşti:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
- 4 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
- 5 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Pentru muzeele:
- Muzeul Memorial „Nichita Stănescu” Ploieşti;
- Muzeul Memorial „Paul Constantinescu” Ploieşti;
- Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX” Ploieşti;
- Muzeul „Ion Luca Caragiale” Ploieşti
- Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte
- Muzeul de Artă Religioasă Vălenii de Munte
- Muzeul de Etnografie a Văii Teleajenului Vălenii de Munte
- Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov;
- Muzeul „Casa Domnească” Brebu;
- Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi”
- Muzeul „Foişorul Bellu” Urlaţi;
- Muzeul Memorial „Cezar Petrescu” Buşteni;
- Muzeul „Crama 1777” Valea Călugărească;
- Muzeul „Conacul Pană Filipescu” Filipeştii de Târg:
Taxa pentru parteneriat educaţional-şcolar:
- 3 lei/elev/modul – la sediul muzeului;
- 5 lei/elev/modul – la sediul beneficiarului.
 
Solicitările se primesc oficial pe mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ;
relatiipublice.muzeuistorie@yahoo.com
 
sau pe fax: 0244/522656;
0244/514437.
 
   

Zilele Europene ale Patrimoniului editia a XXVI-a

În anul Centenarului Marii Uniri şi al Anului European al Patrimoniului, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și secțiile sale vă invită să participaţi la evenimentele organizate cu prilejul celei de-a XXVI-a ediții a Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu tema „Locuri ale memoriei”. Intrarea este gratuită.

În Ploiești:
Vineri, 14 septembrie 2018
 
• Muzeul „Ion Luca Caragiale”,
Ploieşti, str. Kutuzov nr. 1
Ora 10:00 - Expoziţie de desene: „Ploescii ... lui Caragiale”
 
• Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova,
Ploieşti, str. Toma Caragiu nr. 10
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Biblia de la Bucureşti, monument al limbii române”
 
• Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”,
Ploieşti, str. Nicolae Simache nr. 1
Ora 11:00 - Expoziţie temporară: „Ceasuri curiozităţi de la începutul secolului XX”
 
• Muzeul „Casă de Târgoveţ din sec. XVIII-XIX”,
Ploieşti, str. Democraţiei nr. 2
Ora 11:00 - Expoziţie temporară: „Artă şi meşteşug”
 
• Muzeul Memorial „Paul Constantinescu”,
Ploieşti, str. Nicolae Bălcescu nr. 15
Ora 11:00 - Recital vocal-instrumental: „Armonii de toamnă”
 
• Muzeul Memorial „Nichita Stănescu”,
Ploieşti, str. Nichita Stănescu nr. 1
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Emoţie de toamnă”

În județ
Vineri, 14 septembrie 2018
 
• Muzeul „Casa Domnească”,
Comuna Brebu, jud. Prahova
Ora 10:00 – Matineu muzeal: „Valori de artă şi arhitectură prahovene”
 
• Muzeul Memorial „Constantin şi Ion Stere”,
Bucov, Parcul „Constantin Stere”
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Conacul de la Bucov – memorie şi istorie”
 
• Muzeul Memorial „Cezar Petrescu”,
Buşteni, str. Tudor Vladimirescu nr. 1
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Natura în literatura lui Cezar Petrescu”
 
• Muzeul „Conacul Bellu”,
Urlaţi, str. Orzoaia de Sus nr. 12
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Educaţia culturală şi muzeologia în şcoala românească”
 
• Muzeul de Memorial „Nicolae Iorga”,
Vălenii de Munte, str. George Enescu nr. 1-3
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Alegerea lui Nicolae Iorga în funcţia de consilier regal la 30 martie 1938”
 
• Muzeul „Conacul Pană Filipescu”,
Comuna Filipeştii de Târg, nr. 868
Ora 11:00 - Matineu muzeal: „Patrimoniul românesc UNESCO”
 
Duminică, 16 septembrie 2018
• Muzeul „Crama 1777”,
Comuna Valea Călugărească, Str. Valea Largă nr. 139A
Ora 17:00 - Şezătoare: „Crama 1777 – amintiri ale localnicilor”
   

EXPOZIŢIA LUNII SEPTEMBRIE - 2018

În anul Centenarului Marii Uniri, sub egida Zilei Limbii Române şi Anului European al Patrimoniului, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova invită iubitorii de istorie la vernisajul expoziţiei lunii septembrie ,,Aniversări bibliofile: 1488-1498-1688”, care va avea loc vineri, 31 august 2018, ora 11.00 la sediul din Ploieşti, strada Toma Caragiu, nr 10.

Expoziţia prezintă publicului trei comori bibliofile: două incunabule din Vestul Europei şi prima ediţie completă a Bibliei tipărită în limba română. Cele două incunabule: ,,Vocabularius”-ul lui Nestor Dionysius, tipărit la Veneţia în anul 1488, şi ,,Horae Beatae Maria Virginis”, almanah ilustrat, apărut la Paris în anul 1498 în atelierul celebrilor meşteri Philippe Pigouchet şi Simon Vostre, sunt unicate în România, exemplare rare şi deosebit de preţioase pe plan mondial, precum şi adevărate capodopere tipografice şi artistice ale epocii.
A treia lucrare este un exemplar al ,,Bibliei de la Bucureşti” din anul 1688, operă fundamentală pentru cultura română şi pentru spiritualitatea creştin-ortodoxă. Traducerea şi tipărirea ei au fost realizate din iniţiativa domnitorului Ţării Româneşti, Şerban Cantacuzino, cu contribuţia celor mai de seamă intelectuali ai epocii din spaţiul românesc.

   

Pagina 7 din 55